Ubuntu 12.04 / 12.10: MariaDB’yi MySQL ile değiştirmek

By | 19 Kasım 2013

MariaDB’yi kaldırmak için…

apt-get update && apt-get -y purge mariadb* && apt-get -y autoremove
rm -f /etc/apt/sources.list.d/MariaDB.list
rm -f /etc/apt/preferences.d/00MariaDB.pref
apt-get update

Eğer sonrasında MySQL yüklemek isterseniz:

apt-get install mysql-server

Bu işlem mevcut veritabanlarınızın silinmesine neden olmaz.