Ubuntu’da Mevcut MySQL’i MariaDB ile Değiştirmek

By | 28 Eylül 2013

Ubuntu’da mevcut durumda kurulu olan MySQL yerine MariaDB yüklemek için…

Eğer MySQL’ı bırakıp MariaDB’ye geçmek istiyorsanız aşağıdaki yönergeleri uygulayabilirsiniz. (Debian / Ubuntu için geçerlidir.) Kurulum sonrasında bütün uygulamalarınız aynen çalışmaya devam edecektir. Ancak yine de her şeye başlamadan önce yedek almanızda fayda var.

Öncelikle MariaDB’nin reposunu sisteme eklememiz gerekiyor:

sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
sudo add-apt-repository 'deb http://mirror.1000mbps.com/mariadb/repo/5.5/ubuntu precise main'

Sonrasında ise

apt-get update
apt-get install mariadb-server

ile kurulumu gerçekleştirebiliriz. Kurulum öncesinde MySQL’ı sistemden silmeniz gerekmiyor. Bu işi sizin için MariaDB hallediyor.